29 Juli 2012

Sungguh Ane Rela...

Sungguh ane rela jadi sungai,
Sungai yang mengalirkan perasaan kepadamu dengan deras..
Sungguh ane rela jadi sungai,
Sungai yang menjadi tempat cintamu tumbuh...

Sungguh ane rela jadi sungai yang penuh piranha,
Asal kau yang jadi laut tempatku bermuara.. 
Sungguh ane rela jadi sungai di tengah hutan amazon,
Asal kau jadi airnya yang menawarkan segala kesegaran melawan kesepian...